Frågor

Första besöket

Ditt första besök är troligtvis ett så kallat bedömningsamtal. Detta samtal har till syfte att du tillsammans med din psykolog går igenom din situation och diskuterar vilka behandlingar som är lämpliga för dig. Samtalet brukar vara mellan en och en och en halv timme. I samtalet gås dessa områden igenom:

  • Aktuell situation (hur ser ditt liv ut just nu ifråga om relationer, arbete, boende, ekonomi, kroppsligt mående, alkoholanvändning mm.)
  • Bakgrund (hur har du haft det under din uppväxt och fram tills din nuvarande situation)
  • Aktuella problem (vad är det som du har problem med idag)
  • Sammanfattning (psykologen diskuterar sin bedömning och eventuella behandlingsförslag med dig)

Det är vanligt att man inte "veta vad man skall säga" inför sitt psykologsamtal och därför tycker det känns nervöst. Detta problem brukar lösa sig själv när man väl är i samtalet, då samtalet syftar bland annat till att försöka sätta ord på de problem man upplever.

Avboka en tid

Måste du avboka en bokad tid gör du detta på telefon 031-979540 (knappval 1)
Meddela varför du avbokar tiden och om du vill bli uppringd.
Om du har fler bokade tider räcker det att säga att du kommer på nästa tid.

Sekretess

Din psykolog har tystnadsplikt. Undantag från denna är mycket sällsynt, men gäller då anmälning av barn som far illa eller allvarliga brott.

Vad är en psykolog mm?

En legitimerad psykolog Vill du vara säker på att din behandlare är legitimerad? Ring socialstyrelsen: 075-247 30 00.har femårig högskoleutbildning plus ett års praktik (PTP). Psykologen arbetar inom många områden t ex inom arbetspsykologi, skolan, rättsväsendet, omsorgsvården och den psykiatriska vården. Psykologen kan göra utredningar, genomföra tester och utföra psykologiskt behandlingsarbete. Psykologen har basutbildning i psykoterapi och kan efter två års psykoterapeutiskt arbete under handledning samt egen psykoterapi söka till den legitimationsgrundande psykoterapeututbildningen.

En Specialist i klinisk psykologi är en legitimerad psykolog som genomgått en treårig specialistutbildning för psykologer. Specialister på klinisk psykologi har psykologisk behandling som sitt specialistområde. Sveriges psykologförbund utfärdar behörighet som specialistpsykolog.

Legitimerad psykoterapeut är den som genomgått först den grundläggande psykoterapeututbildningen (1,5år deltid) och därefter den legitimationsgrundande psykoterapeututbilndingen (3år deltid). Utbildningen Psykoterapeutlegitimation utfärdas av socialstyrelsen. En legitimerad psykoterapeut måste inte vara psykolog, utan kan ha en annan yrkesutbildning.

Samtalsterapeut och beteendevetare är "titlar" som ofta används slarvigt i behandlingssammanhang. Dessa säger inget om vilken utbildning har eller om det finns regler som skydd för den som går i behandlingen. Det finns ett flertal utbildningar till “samtalsterapeut”, men dessa kvalificerar inte till någon legitimation och har därmed inte samhällets professionella bemyndigande och står inte heller under Socialstyrelsens tillsyn.

En socionom är en person som genomgått en 3,5år lång utbildning i socialt arbete. En socionom har kunskap om hur sociala problem uppkommer och om hur de kan förändras. De har kunskap om samhällets resurser och lagar i socialtjänstens närhet samt om hur sociala insatser dokumenteras, utvärderas och följs upp. En kurator är en socionom som arbetar med psykosocialt arbete, exempelvis på en ungdomsmottagning. 

Psykiater och allmänläkare är legitimerade läkare som genomgått specialisttjänstgöring (vanligen fem år heltid). Psykiatern arbetar oftast inom psykiatrin och har psykiatriska problem som sitt specialistområde. Allmänläkaren är specialist på allmänmedicin och är utbildad att bedöma och behandla alla hälsorelaterade problem. Allmänläkare arbetar oftast på vårdcentral och har där ansvaret för bland annat farmakologisk behandling (medicin) och sjukskrivning vid psykisk ohälsa

End FAQ