Projektet Behandlingsstöd

Bakgrund 
Psykoterapi har under lång tid huvudsakligen bedrivits med behandlare och patient i samma rum. På senare tid har man blivit alltmer intresserad av att bedriva terapi i form av självhjälp och då inte minst i form av internetadministrerad självhjälp. Idag har det visat sig att det för många psykologiska problem kan vara lika effektivt att få behandling via internet som att gå och träffa sin behandlare i dennes terapirum.

I moderna psykoterapier arbetar patienten i huvudsak hemma, oavsett om terapin är av klassisk typ eller om den sker via internet. Anledningen till detta är helt enkelt att det är utanför terapirummet som det gäller att förändra sina beteenden. Ett problem för klassiska terapier är att personen som går i terapi mellan besöken inte har tillgång till sin terapeut (vilket på många sätt är bra!). Personen har inte heller tillgång till information, övningar etc. som den gått igenom med sin terapeut. Detta till skillnad mot patienten i internetbehandling som har tillgång till sitt material så fort han eller hon har lust och har tillgång till en dator.

Ide 
Tanken med projektet är att ge de patienter som går i klassisk terapi ett stöd i behandlingen av samma typ som det som ges i de internetadministrerade behandlingarna. 

Genomförande (Hur går det till?)valkommen
De som går i terapi skapar ett login på sidan. När de sedan gått igenom ett område med sin terapeut, exempelvis strategin acceptans, får de tillgång till materialet acceptans på sidan. Patienten kan då läsa om strategin, fördjupa sig om den känns extra viktig för just dem, lyssna på och ladda ner acceptans-övningar mm. För att underlätta kan informationen skrivas ut med en skrivare och finns ibland i form av ljud eller film. Detta då man ibland kan föredra att läsa om något på ett vanligt papper eller höra någon läsa informationen. Allterftersom terapi fortlöper får man tillgång till mer och mer material.

Mer information
Utförligare beskrivning av behandlingsstödet finner du här, har du frågor kontakta gärna Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.  

Ansvarig
Detta projekt utförs som en del i Västra götalandregionens rehabilitieringsprojekt, ett statligt finansierat projekt med målsättningen att öka tillgången till kognitivt beteendeterapeutiska insatser inom vården. Ansvariga för projektet är vårdcentralen Bohuspraktiken och projektledare är psykolog och psykoterapeut Anders Fernström.